www.gekacl.cz

Nabídka

 • Katastr nemovitostí
  • Geometrické plány
  • Vytyčování hranic pozemků
 • Inženýrská geodézie
  • Zpracování účelových map
  • Vytyčení staveb
  • Zaměření inženýrských sítí
  • Zaměření skutečného provedení stavby
  • Pasportizace staveb
  • Zaměření kubatur

Přesunout se na začátek